Frisia Financieringen
9.0
1028 mensen geven ons een 9.0

Geld lenen en overlijden

Wat gebeurt er met uw lening als u komt te overlijden? Dit vragen consumenten zich regelmatig af. Logisch, want u wilt uw nabestaanden niet achterlaten met een lening die u bent aangegaan. Op deze pagina vind u meer relevante informatie over geld lenen en overlijden. We gaan met name in op de mogelijkheden om u in te dekken (te verzekeren) tegen de financiële gevolgen van overlijden in relatie tot de lening. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Kwijtschelding bij overlijden

De geldverstrekker zal bij het overlijden van de contractant(en) de lening die nog openstaat verhalen op de nabestaanden, wanneer de nabestaanden de erfenis aanvaarden zullen de nabestaanden zich moeten realiseren dat ze ook moeten voldoen aan deze verplichting.

Vaak is het mogelijk om bij een lening een verzekering af te sluiten die bij overlijden de lening verzekert. Deze verzekering wordt een kwijtschelding bij overlijden genoemd. De verzekering keert bij overlijden een bedrag uit dat gelijk is aan het openstaande bedrag op het moment van overlijden, de restant schuld wordt daar dus mee voldaan. Stel dat u een lening hebt afgesloten van € 20.000,- en op het moment van overlijden staat er nog € 15.000,- open, dan wordt die € 15.000,- kwijtgescholden.

Kosten verzekering

Bij Frisia Financieringen is het mogelijk om uw lening te verzekeren bij overlijden, die kan worden afgesloten voor alleen de 1e of 2e contractant, of voor beide contractanten. U betaalt voor deze verzekering een netto premie die voor u wordt berekend, deze premie is afhankelijk van de hoogte van de lening en uw leeftijd. Voor de bemiddeling van de verzekering brengt Frisia éénmalig € 89,- in rekening. Verdere informatie over deze verzekering vind u hier.

Het is níét verplicht om een verzekering af te sluiten bij uw lening, u bepaalt dit helemaal zelf! De totale kosten bestaan, samengevat, dus uit twee componenten: éénmalig € 89,- bemiddelingskosten en daarna maandelijks een premie die berekend wordt op het moment dat u de (offerte)aanvraag doet.

Standaard kwijtschelding bij overlijden in de lening

Bij sommige geldverstrekkers is de lening automatisch verzekerd bij overlijden, vaak is dit tot een maximaal bedrag beperkt. De kosten voor deze verzekering zijn dan “verpakt” in de rente waardoor de rente hoger is dan bij een geldverstrekker die geen standaard kwijtschelding bij overlijden in de lening heeft.

Maximale leeftijd verzekering bij overlijden

Bij Frisia is het mogelijk om tot 60-jarige leeftijd een verzekering bij overlijden af te sluiten, daarboven is dit niet mogelijk.

Verzekeren niet mogelijk

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om via ons een verzekering af te sluiten. Als dit niet mogelijk is om bij uw lening een verzekering bij overlijden af te sluiten, dan kunt u altijd nog zelf bij verzekeringsmaatschappijen informeren of het mogelijk is een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Deze losse overlijdensrisicoverzekering keert een geldbedrag uit bij overlijden dat u van tevoren hebt afgesproken met de verzekeraar, dit bedrag is dus niet gekoppeld aan het restant lening bedrag dat u nog verschuldigd bent aan de geldverstrekker.