Frisia Financieringen
9.1
1019 mensen geven ons een 9.1

Geld lenen en een scheiding

Een scheiding is in de regel al erg verdrietig zijn en dan komen daar ook nog allerlei financiële aspecten bij kijken. Hebt u een lening en gaat u scheiden, wat zijn dan de gevolgen? Frisia is als bemiddelaar u hierbij graag van dienst.

Als u destijds de lening overeenkomst beiden hebt ondertekend dan bent u allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Dit betekent dat wanneer de betalingsverplichtingen niet worden nagekomen, beide contractanten voor de gehele lening aansprakelijk zijn. Ook wanneer u gescheiden bent en de lening blijft lopen, dan bent u beiden volledig aansprakelijk. Dit wil zeggen: wanneer één van de ex-partners de financiële verplichtingen niet nakomt dan kan de geldverstrekker de lening verhalen op de andere ex-partner.

In een echtscheidingsconvenant worden de onderlinge afspraken voor na de scheiding vastgelegd. Wanneer er sprake is van een lening dan wordt deze hier ook in opgenomen. Over de terugbetaling van de schulden zal worden afgesproken hoe de verdeling wordt gemaakt voor het terugbetalen van de lening.

Lening overnemen op 1 naam?

Soms is het mogelijk dat één van de ex-partners de hele lening overneemt, in dat geval wordt de andere ex-partner ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Als u bij een scheiding wilt laten beoordelen of het mogelijk is dat één van de partners de lening overneemt zal dit voorgelegd moeten worden aan de geldverstrekker. Frisia kan u hierbij desgewenst helpen. Wij kunnen voor u in contact treden me de geldverstrekker en een berekening laten maken of het verantwoord is om de lening op één naam te zetten. Wij zullen tevens voor u nagaan of het mogelijk is om de huidige lening goedkoper te maken door deze over te sluiten tegen een lagere rente.

Als de geldverstrekker niet akkoord gaat met ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid dan kan de geldverstrekker nog steeds beide contractanten aanspreken.

Lening splitsen na scheiding

Er zijn mogelijkheden om de lening te verdelen tussen de beide ex-partners, dit kan door de lening op te splitsen. Als de lening opgesplitst kan worden, dan wordt er voor beide ex-partners een nieuwe lening afgesloten. Met deze twee nieuwe leningen wordt de oude lening voor ieders deel afgelost en hebben de ex-partners los van elkaar een lening.

Of het opsplitsen van de oude lening in twee nieuwe leningen mogelijk is zal beoordeeld moeten worden. In een nieuwe lening aanvraag worden beide leningen apart beoordeeld. Elke ex-partner moet op basis van het inkomen en vaste lasten voldoende kredietwaardig zijn om de nieuwe lening te dragen. Wanneer de oude lening overgesloten kan worden in twee nieuwe leningen, is elke ex-partner verantwoordelijk voor zijn of haar eigen lening.

Frisia heeft kredietspecialisten die een nieuwe leningaanvraag kunnen behandelen en naar de mogelijkheden kunnen informeren bij verschillende geldverstrekkers.

Leningen aangegaan vóór het huwelijk

Veel mensen realiseren zich niet dat leningen die voor het huwelijk zijn aangegaan met een huwelijk worden verbonden aan beide partners. Een uitzondering hierop is als de partners met elkaar huwelijkse voorwaarden hebben afgesproken waarin afspraken zijn gemaakt over alle voorwaarden van het huwelijk en de verdeling bij een scheiding.

Mocht u met een scheiding geconfronteerd worden en heeft u vragen of wilt u de lening oversluiten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder!