Frisia Financieringen
9.0
1028 mensen geven ons een 9.0

Betalingsproblemen bij een lening

Er kunnen allerlei situaties ontstaan in een mensenleven waardoor er betalingsproblemen bij een lening ontstaan. Deze betalingsproblemen kunnen leiden tot een achterstand op de huur, hypotheek, energiekosten, zorgverzekering en een lening. De achterstanden kunnen zo hoog oplopen dat er serieuze problemen ontstaan.

Achterstand lening

Bij een lening hebt u met de geldverstrekker een afspraak gemaakt over de terug te betalen termijnen en de rente die u over het geleende geld moet betalen. Als u dreigt in betalingsproblemen te komen dan moet u in actie komen. U kunt het beste met uw intermediair of de geldverstrekker in contact treden en uw situatie bespreken.

Mogelijk kunt u samen met de geldverstrekker een regeling treffen om de achterstanden te voorkomen of te beperken. Mocht er al een achterstand zijn ontstaan dan kun u deze mogelijk met aanvullende afspraken inlopen. Het is per geldverstrekker verschillend welke regeling zij kunnen aanbieden, daarnaast hangt de oplossing ook af van de reden van de achterstanden. Vaak wordt aan de hand van uw persoonlijke situatie naar een oplossing gezocht.

Voorkomen is beter als genezen wordt vaak gezegd. Dit is helaas niet altijd voor iedereen mogelijk. Praktijk heeft wel geleerd dat hoe eerder u de problemen signaleert en vooral bespreekbaar maakt hoe groter de kans op herstel is. Daarnaast zijn intermediairs en banken eerder bereid met u mee te denken en werken als u het tijdig bespreekbaar maakt. Aarzel dus niet en neem gerust contact op!

Lopen uw betalingsproblemen op?

Wanneer de betalingsproblemen verder gaan als alleen bij de lening dan is het van belang tijdig inzicht te krijgen in de eigen situatie. Probeer het overzicht te houden en het gesprek met uw schuldeisers aan te gaan. Op de site www.zelfjeschuldenregelen.nl vind u alle relevante informatie hoe u kunt proberen om weer grip op de situatie te krijgen.

Onoplosbare betalingsproblemen

Nemen de Betalingsproblemen bij een lening toch grote vormen aan en lijkt de situatie uitzichtloos te worden. Dan heeft u naar alle waarschijnlijkheid al diverse afspraken doorlopen met de geldverstrekkers of incassobureau’s. En mocht dat moment komen dat u het allemaal niet meer ziet zitten dan komt u wellicht in aanmerking voor schuldsanering.

U kunt zo nodig, wanneer u dit zelf constateert, een schuldhulpverlener inschakelen of deze wordt aan u toegewezen. De schuldhulpverlener zal niet alleen naar een oplossing voor uw financiële problemen zoeken, maar ook naar de oorzaak van uw betalingsproblemen en hoe deze in de toekomst wellicht voorkomen kunnen worden.

Een schuldhulpverlener zal, nadat de situatie grondig is beoordeeld, eerst naar een oplossing proberen te zoeken met uw schuldeisers. Dit is het zogenaamde Minnelijke (MSNP) traject. Wanneer dit niet lukt, wordt de hulp van een rechter gevraagd bij een oplossing. Dit is het zogenaamde Wettelijke (WSNP) traject. Meer informatie of dit traject vind u op deze site: www.bureauwsnp.nl

Er wordt altijd eerst gekeken of een traject voor Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen, kortweg MSNP-traject, opgestart kan worden. Dit betreft een vrijwillig traject voor zowel u als schuldenaar als voor de schuldeisers. De schuldhulpverlener zal een betalingsvoorstel aan de schuldeisers doen en wanneer alle schuldeisers hiermee akkoord gaan kan de regeling van start. Dit traject wordt buitengerechtelijk, dus zonder tussenkomst van een rechtbank, uitgevoerd.

Wanneer het niet lukt om tot een minnelijk akkoord te komen met de schuldeisers, met andere woorden, één of meerdere schuldeisers gaat niet akkoord met het betalingsvoorstel dat de schuldhulpverlener doet, dan wordt om een oplossing gevraagd aan een rechter. Dit betreft het wettelijke traject middels de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, kortweg het WSNP-traject. Wanneer de rechter besloten heeft dat u wordt toegelaten tot de WSNP, wordt door diezelfde rechter een bewindvoerder aan u toegewezen. Deze zorgt ervoor dat de regeling deugdelijk en wettelijk wordt uitgevoerd.

Lening afsluiten bij betalingsproblemen

Een lening afsluiten bij betalingsproblemen is vaak onverstandig. Door een lening af te sluiten lijken de problemen op de korte termijn te zijn opgelost maar uw maandelijkse lasten worden hoger en dus uiteindelijk komt u alleen maar verder in de problemen. U kunt wel een lening aanvragen wanneer u verschillende dure leningen heeft tegen hoge rentes en u deze wilt oversluiten tegen één nieuwe lening tegen een aanzienlijk lagere rente, dan bespaart u maandelijks kosten waardoor u meer geld overhoudt. Bij het oversluiten van leningen naar één nieuwe lening is wel een voorwaarde dat u geen achterstanden hebt bij de huidige geldverstrekkers. Frisia kan voor u beoordelen of één nieuwe lening tot de mogelijkheden behoort.

Schuldsanering en samenwonen

Zit uw partner of uzelf in de schuldsanering en bent u van plan om te gaan samenwonen? In dat geval moet dat bij de bewindvoerder worden gemeld. De reden hiervoor is dat de bewindvoerder destijds een berekening heeft gemaakt welk deel van het inkomen naar de schuldeisers kan worden overgemaakt, doordat u gaat samenwonen wijzigt dit en moet deze berekening opnieuw worden gemaakt.

Bovenstaande informatie is een kleine greep uit de informatie die voorhanden is bij het ontstaan van betalingsproblemen bij een lening of betalingsproblemen in het algemeen. Mochten er bij u betalingsproblemen ontstaan of voorziet u deze  op termijn dan is het raadzaam om het internet te raadplegen hoe u het beste kunt handelen in dit soort situaties. Onderstaande sites kunnen u hierbij helpen.

www.nibud.nl

www.zelfjeschuldenregelen.nl

www.bureauwsnp.nl