Frisia Financieringen
8.9

705 mensen geven ons een 8.9

ABN compenseert klanten met te dure leningen

13-09-2021

In navolging van Rabobank komt ook ABN Amro met een compensatieregeling voor klanten met een doorlopend krediet die jarenlang te veel rente hebben betaald. ABN Amro reserveert hier een bedrag van totaal 250 miljoen euro voor. De inschatting is dat ruim 200.000 klanten recht hebben op een vorm van compensatie.

Waarom een compensatieregeling?

Deze regeling is voor klanten die vanaf 2008 te veel rente zouden hebben betaald over hun consumptief krediet met een variabele rente. Dit betreft kredieten zoals roodstanden en doorlopende kredieten die bij ABN-AMRO of een dochteronderneming zoals Alfam (Defam) en ICS (creditcard), waren afgesloten.

De rente die betaald is over het krediet wijkt af van een zogenaamde marktrente. Naar aanleiding van een klacht bij het Klachteninstituut voor financiële dienstverlening is er een uitspraak geweest waarbij is geoordeeld dat de consument ervan uit mag gaan dat variabele rente van zijn of haar doorlopend krediet meebeweegt met de marktrente. In die gevallen dat de klant recht heeft op compensatie van te veel betaalde rente is de rente niet verlaagd bij een renteverlaging van de marktrente. Hierdoor heeft de klant te veel rente betaald.

Consumentenbond

De consumentenbond spreekt van een nette regeling voor klanten van ABN Amro. De consumentenbond heeft namens de klanten die recht hebben op compensatie onderhandeld met ABN Amro en is blij dat er nu een nette regeling ligt. De komende maanden start ABN Amro met het benaderen van klanten die recht hebben op compensatie.

Doorlopend krediet afbetaald of ingelost?

Ben je nu geen klant meer van ABN Amro (of DEFAM, ICS) maar heb je in het verleden, tussen 2008 en nu, een doorlopend krediet of roodstand gehad? Dan kunt u zich op de site van ABN Amro inschrijven voor e-mail updates. De planning is dat u zich halverwege 2022 zelf kunt aanmelden voor compensatie.

John Heijen