Frisia Financieringen
9.0
1028 mensen geven ons een 9.0

Leentermen

Boeteclausule

Een boeteclausule is een bepaling in een contract of overeenkomst die de partij die de bepaling overtreedt, verplicht tot het betalen van een boete. Boeteclausules worden vaak opgenomen in commerciële contracten om de naleving van de bepalingen te waarborgen.

Er zijn verschillende soorten boeteclausules, afhankelijk van het doel ervan. Zo kan een boeteclausule bijvoorbeeld worden opgenomen om ervoor te zorgen dat een partij zich houdt aan de afgesproken leverings- of betalingstermijnen. In dat geval kan de boeteclausule bijvoorbeeld bepalen dat de partij die de levering of betaling te laat doet, een bepaald bedrag per dag aan boete moet betalen.

Ook bij het lenen van geld kan er sprake zijn van een boeteclausule in het contract. Vroeger was dit veel het geval bij een persoonlijke lening, hier betaalde je een boete als je deze eerder wilde aflossen dan de oorspronkelijke looptijd. Bij nieuwe leningen is dit niet meer het geval. Alle leningen die worden aangeboden door Frisia kennen GEEN boete bij eerder of extra aflossen.

Bij hypotheken is het meer gebruikelijk dat er nog sprake is van een boeteclausule bij het eerder of extra aflossen. Vaak mag er tot 10% boetevrij per jaar extra worden afgelost, daarboven geldt dat er een boete betaald moet worden. Dit is per hypotheekverstrekker verschilt en terug te vinden in de voorwaarden die behoren bij de hypotheek.