Frisia Financieringen
9.1
1019 mensen geven ons een 9.1

12-07-2023

De ontwikkelingen van het volume van leningen en lening achterstanden

Het aantal mensen met een lening in Nederland zit al jaren in een dalende trend. Dit geldt voor zowel het aantal leningnemers als het aantal leningen. In de leeftijdscategorie 51 jaar tot en met 60 jaar zit het grootste aandeel leningen ten opzichte van andere leeftijdscategorieën. Het aantal achterstanden heeft een gelijk beeld, ook hier is een dalende trend over de afgelopen jaren waarneembaar.

Ontwikkelingen in lening volumes

Alle leningen van consumenten in Nederland worden centraal geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Het BKR verzamelt gegevens over verschillende vormen van krediet, zoals hypotheken, persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en betalingsachterstanden. Het doel is om hiermee verantwoorde kredietverlening te bevorderen en te voorkomen dat consumenten te zwaar belast worden met schulden.

De algemene trend in de volume aantal personen met een lening

Sinds 2018 is een dalende trend in het aantal uitstaande leningen zichtbaar, zo waren er in 2018 een kleine 9 miljoen mensen met een lening en dit is in 2022 gedaald naar 7,8 miljoen mensen. Of te wel een daling van 1,2 miljoen mensen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het om alle vormen van lenen gaat die bij het BKR zijn aangemeld, dit betreft bijvoorbeeld ook roodstanden en creditcardschulden op afbetaling.

Dalend aantal consumptieve kredieten

Ook het aantal consumptieve kredieten, waaronder persoonlijke leningen, is over de jaren gedaald. Het totale aantal uitstaande kredieten was in 2018 14,2 miljoen en daalde over de jaren heen naar 11,6 miljoen kredieten in 2022. Dit betreft een daling van maar liefst 22% ten opzichte van de daling in het aantal personen van 15% is dit een relatief grotere daling. Dit betekent dat het aantal kredieten per persoon in Nederland ook is afgenomen over de afgelopen jaren.

Wat zijn de oorzaken voor een daling in de volumes van leningen?

Er zijn verschillende oorzaken te noemen voor de daling zoals die de afgelopen jaren is ingezet.

  • Economische omstandigheden – tijdens mindere economische periodes zoals nu zie je naast stijgende prijzen en inflatie dat de bereidheid om geld te lenen afneemt. Onzekerheid over de financiële toekomst wakkert dit verder aan.
  • Veranderde rentetarieven – en in dit geval stijgende hypotheekrente en stijgende rentes op consumptieve leningen zoals persoonlijke leningen. Het lenen wordt simpelweg duurder als enkele jaren geleden. Het aangaan van een lening wordt daardoor minder aantrekkelijk en bestedingen worden eerder uitgesteld.
  • Regelgeving – De afgelopen jaren is de regelgeving strenger geworden en is het lenen voor de gemiddelde consument minder toegankelijk geworden. De zogenaamde leennormen zijn verzwaard waardoor je minder kunt lenen en in bepaalde gevallen niet meer in aanmerking komt voor een lening. Daarnaast is een product als het doorlopend krediet bij veel banken uit de schappen gehaald waardoor je bij die partijen alleen nog maar kunt lenen tegen een lening die direct aflost, de persoonlijke lening.
  • Bewustwording – de economische situatie en ook de corona crisis hebben ervoor gezorgd dat Nederland massaal meer is gaan sparen en bewuster is omgegaan met schulden. Deze worden eerder afgelost om schulden te laten afnemen.

Ontwikkelingen in lening achterstanden

Hoe zit dat dan met het aantal leningen in achterstand, is daar ook een dalende trend zichtbaar? Het antwoord is ja, ook hier is de daling ingezet sinds 2018. In 2018 waren er 555.000 personen met een betalingsachterstand geregistreerd bij het BKR, dit aantal is afgenomen naar 439.000 personen in 2022. Het percentage personen met een lopende betalingsachterstand ten opzichte van de totale bevolking is afgenomen van 4% in 2018 naar 3,1% in 2022.

Opvallende trend bij de betalingsachterstanden is dat de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar procentueel een behoorlijke stijging doormaakt, als je kijkt naar het aantal lopende betalingsachterstanden ten opzichte van het totaal aantal lopende consumptieve kredieten. Deze is van net boven de 4% gestegen naar ruim boven de 8%. Dit terwijl we eerder zagen dat de leeftijdsgroep 51-60 jaar het hoogste aantal leningen heeft, in deze groep zien we een kleine daling als het gaat om de betalingsachterstanden.

Een lening afsluiten bij Frisia

Het afsluiten van een lening via Frisia kan geheel online en op een verantwoorde wijze. Dit betekent dat je niet zomaar een offerte krijgt, maar dat deze ook moet passen binnen je persoonlijke en financiële situatie. Om een offerte voor je te kunnen klaarzetten hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig, waaronder je legitimatie, loonstrook en bankafschrift. Hiermee kunnen wij beoordelen bij welke bank je de voordeligste offerte kunt krijgen. Dit werkt als volgt:

  1. Vraag een vrijblijvende offerte aan via ons aanvraagformulier
  2. Krijg toegang tot je eigen beveiligde mijn-omgeving
  3. Toon de gevraagde stukken aan
  4. Ontvang de offerte binnen enkele uren na het aantonen van de stukken
  5. Is de offerte naar wens? Dan kun je deze digitaal ondertekenen en de lening afsluiten.

John Heijen

Directeur & Financieel expert lenen

Bronnen en expertise

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door John Heijen. John is een van de vennoten en financieel expert binnen Frisia Financieringen.