Frisia Financieringen
9.1
1010 mensen geven ons een 9.1

Tijdelijk contract en geld lenen

De arbeidsmarkt is de afgelopen 15 jaar flexibeler geworden, veel werknemers hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij een werkgever komt minder vaak voor. Bovendien wisselen werknemers vaker van werkgever omdat ze ergens anders weer een nieuwe uitdaging kunnen vinden of zich verder kunnen ontwikkelen. Dit is echt een groot verschil ten opzichte van oudere generaties die vaker trouw bleven aan hun werkgever omdat dit zekerheid gaf.

Kredietverstrekkers van leningen waren tot een aantal jaren geleden terughoudend in het verstrekken van leningen aan consumenten die een contract hadden voor bepaalde tijd. Maar, ook zij zien in dat de arbeidsmarkt sterk veranderd is en dat zij niet achter kunnen blijven door vast te houden aan de strenge criteria van een onbepaalde tijd contract. Dit betekent dat lenen zonder een vast contract of met een tijdelijk contract gewoon mogelijk is.

Frisia Financieringen verstrekt leningen aan consumenten zonder vast contract of met een bepaalde tijd contract. Afhankelijk van de overige gegevens van de consument kunnen wij de lening aanvraag beoordelen en een lening voor u bemiddelen. Bent u benieuwd welke mogelijkheden Frisia voor u heeft? Vraag dan vrijblijvend een offerte bij ons aan.

 • Uitzendcontract
 • Overwerk
 • Toeslagen
 • 13e maand

Lenen met een uitzendcontract

Kredietverstrekkers van leningen hebben de afgelopen jaren hun acceptatie criteria voor consumenten met een uitzendcontract ook verruimd. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om geld te lenen wanneer u bij een uitzendbureau werkt.

Bijna alle uitzendbureaus werken met Fase contracten. Afhankelijk van het uitzendbureau wordt er met Fase A, B, C of Fase 1, 2, 3 en 4 gewerkt. In de eerste 78 weken van een uitzendcontract zitten de meeste mensen in Fase A of Fase 1 en 2. Helaas nemen de banken dit inkomen niet mee. Dat komt doordat er veelal geen doorbetalingsverplichting van het uitzendbureau aan de uitzendkracht is. Stel, iemand is ziek of het bedrijf waar de uitzendkracht is uitgezonden heeft geen werk, dan krijgt de uitzendkracht niet betaalt.

Na 78 weken komen uitzendkrachten in Fase B of Fase 3 terecht. Dit type uitzendcontract is te vergelijken met een bepaalde tijd contract. En zo zien de meeste banken waar wij mee samenwerken dat ook! Hierdoor nemen zij in ieder geval 70% van het vaste inkomen dat wordt verdient mee. In sommige gevallen wordt zelfs het volledige inkomen meegenomen in de berekening voor een lening.

Tot slot zijn er uitzendkrachten met een Fase C of Fase 4 uitzendcontract. Deze contracten zijn te vergelijken met een contract voor onbepaalde tijd. In het geval dat de uitzendkracht ziek is of dat er geen werk beschikbaar is voor de uitzendkracht wordt er ‘gewoon’ doorbetaald. Hierdoor nemen alle kredietverstrekkers waar Frisia mee samenwerkt het volledige inkomen mee in de berekening voor een lening. Meer informatie over lenen en de productvormen leest u op onze pagina over geld lenen.

Inkomsten bovenop uw reguliere salaris

Veel mensen hebben naast een vast inkomen nog andere inkomsten. Voorbeelden van deze inkomsten zijn overwerk, toeslagen, provisie en een 13e maand of een eindejaarsuitkering. Onder de tabs kunt u nalezen wat Frisia Financieringen voor u kan betekenen wanneer u één van deze vormen van inkomen bovenop uw salaris heeft.

Geld lenen

Lenen met een inkomen en overwerk

Bij verschillende beroepen heb je te maken met seizoenen waarbij er meer of juist minder werk is. Als er meer werk te doen is kan er gevraagd worden of een werknemer extra uren wil werken. Het extra salaris dat u ontvangt door het maken van overuren wordt door onze kredietverstrekkers (voor een deel) als inkomen meegerekend voor het berekenen van de lening.

Voor welk deel uw inkomen uit overwerk wordt meegenomen hangt van een aantal factoren af. Het belangrijkste is dat u kunt aantonen dat u structureel inkomen uit overwerk heeft. Dit doet u door meerdere loonstroken met daarop inkomen uit overwerk aan te tonen. Daarnaast is het soort beroep dat u uitoefent belangrijk. Overwerk van een internationaal vrachtwagenchauffeur wordt door een aantal kredietverstrekkers namelijk voor de volle 100% meegenomen.

De kredietverstrekkers waar Frisia mee samenwerkt nemen in ieder geval 10% van uw basisinkomen aan overwerkinkomsten mee. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan dit dus meer zijn. De kredietspecialisten van Frisia zijn erin gespecialiseerd om uw juiste inkomen te bereken en u een passende offerte te verstrekken.

Hoeveel kan ik lenen

Lenen met een inkomen en toeslagen

Een groot deel van de werknemers in Nederland ontvangt een toeslag. Als u voor uw werk bijvoorbeeld op onregelmatige tijden werkt dan ontvangt u waarschijnlijk onregelmatigheidstoeslag of ploegentoeslag. Dit is een extra inkomen dat bovenop uw inkomen aan u wordt betaald. Beroepsgroepen waar vaak toeslagen worden betaald zijn transport, zorg en productie.

Alle kredietverstrekkers waar Frisia mee samenwerkt nemen toeslagen (voor een deel) mee als inkomen in de berekening voor een lening. U moet dan wel kunnen aantonen dat u deze toeslag(en) iedere maand ontvangt. Dat doet u door meerdere loonstroken te laten zien. In onderstaande opsomming hebben wij de meest gangbare toeslagen in Nederland, die als inkomen voor een geldlening worden gezien, voor u op een rij gezet:

 • Ploegentoeslag
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Dienstjarentoeslag
 • Ervaringstoeslag
 • Gevarentoeslag
 • Toeslag bezwarende omstandigheden
 • Persoonlijke toeslag
 • Weekendtoeslag (ook wel zaterdagtoeslag en/of zondagtoeslag)
 • Nachtdiensttoeslag
 • Consignatietoeslag
 • Prestatietoeslag
 • Beloningstoeslag
 • Schematoeslag
 • Wisseldiensttoeslag
 • Garantietoeslag
 • Pikettoeslag

Staat een toeslag die u iedere maand krijgt er niet tussen en bent u benieuwd of kredietverstrekkers van een lening dit als inkomen zien? Of bent u benieuwd of uw toeslag volledig of voor een gedeelte als inkomen wordt gezien? De kredietspecialisten van Frisia zijn daar volledig van op de hoogte en helpen u graag verder.

Stel een vraag

Lenen met een inkomen met provisie, 13e maand of eindejaarsuitkering

Niet iedere kredietverstrekker neemt inkomen uit provisies, een 13e maand of een eindejaarsuitkering mee in de berekening voor een geldlening. Bij Frisia Financieringen doen we dat echter wel! Ondanks dat provisies niet altijd vast zijn heeft Frisia zeker mogelijkheden om dit als inkomen mee te nemen. Er moet dan wel aangetoond worden wat er contractueel is afgesproken, er zal dus een arbeidsovereenkomst aangetoond moeten worden waarin dit bevestigd is.

Op de meeste loonstroken staat een reservering voor een 13e maand of een eindejaarsuitkering genoemd. Mocht dat bij u niet het geval zijn dan kunt u met een oude loonstrook (vaak december) aantonen dat u de 13e maand of eindejaarsuitkering heeft ontvangen.

Bent u benieuwd hoe hoog uw maandelijkse inkomen is inclusief uw provisie, 13e maand of eindejaarsuitkering? Neem dan geheel vrijblijvend contact met een van onze kredietspecialisten op. Zij rekenen dit graag voor u uit!

Lening berekenen

Veelgestelde vragen over geld lenen

Telt PGB mee als inkomen bij een leningaanvraag?

Nee, het inkomen uit PGB wordt niet meegerekend bij uw leningaanvraag.

Waarom wordt inkomen uit PGB niet meegerekend? Het inkomen vanuit Persoons Gebonden Budget (PGB) hangt samen met de zorg voor een of meerdere personen. Wanneer de zorg voor deze persoon wegvalt is er geen inkomen. Dat risico vinden banken te groot. Daarom nemen zij dit inkomen niet mee tijdens het berekenen van uw lening.

Kan ik ook met een Fase A contract geld lenen?

U kunt geld lenen met een Fase A contract wanneer u minimaal 2 jaar / 104 weken aaneengesloten werkervaring heeft.

Benieuwd wat u nu of straks kunt lenen? Bereken uw lening online.

Kan ik ook geld lenen met een baan in het buitenland?

Ook als u in Nederland woont, maar in het buitenland werkt, kunt u geld lenen bij Frisia Financieren. Wel willen de meeste banken dan een kopie van de arbeidsovereenkomst en meerdere loonstortingen zien. Zo is het voor de bank duidelijk welk inkomen u iedere maand ontvangt.

Bekijk ook met welke banken Frisia samenwerkt.

Kan ik mijn overwaarde meenemen bij mijn leningaanvraag?

Nee, uw overwaarde wordt niet meegenomen bij het berekenen van uw maximale lening.

Waarom wordt inkomen uit overwaarde van de woning niet meegerekend? Een lening moet u iedere maand terugbetalen. Daarvoor heeft u iedere maand inkomen nodig. Overwaarde van een woning is een bedrag wat u één keer ontvangt. Om deze reden wordt het door banken niet meegenomen als inkomen. Uiteraard kunt u iedere maand een (klein) deel opnemen van uw overwaarde. Omdat u het bedrag ook in 1 keer uit mag geven gaat de bank daar niet mee akkoord. Het risico dat er tijdens de looptijd van de lening geen inkomen beschikbaar is vinden zij te groot.

Wat is de rente van een Persoonlijke lening?

Kredietbedrag Termijnbedrag Debetsrente op jaarbasis Jaarlijks kostenpercentage Duur kredietovereenkomst in maanden Totaal door consument te betalen bedrag
€ 75.000 € 844 6,6 % 6,6 % 120 maanden € 101.3417
€ 50.000 € 563 6,6 % 6,6 % 120 maanden € 67.562
€ 30.000 € 340 6,6 % 6,6 % 120 maanden € 40.877
€ 20.000 € 231 6,9 % 6,9 % 120 maanden € 27.742
€ 10.000 € 114 7,6 % 7,6 % 120 maanden € 13.686

Deze tabel/berekening is een richtlijn en je kunt hieraan geen rechten ontlenen. We gaan hierbij uit van de laagste rente die we kunnen aanbieden. De exacte rente hangt af van je persoonlijke omstandigheden en kan variëren. De minimale looptijd is 6 maanden en de maximale looptijd is 180 maanden. De minimale rente is 6,6% en de maximale wettelijke rente is 14% per jaar.

Offerte aanvragen