Frisia Financieringen
9.1
1010 mensen geven ons een 9.1

21-11-2023

In dit blog duiken we dieper in op het belang van tijdige aflossing en werpen we een kritische blik op de potentiële valkuilen van snel geld lenen. Financiële vrijheid begint bij het begrijpen van de impact van leningen op onze financiële gezondheid. We beschrijven waarom het op tijd aflossen van leningen zo essentieel is en welke risico’s er verbonden zijn aan het snel geld lenen. Lees verder over hoe je verstandige keuzes kunt maken voor een gezonde financiële toekomst.

Voorkomen? Maak jouw financiële uitgaven overzichtelijk!

Om jouw financiële uitgaven overzichtelijk te houden, moet je een gestructureerde aanpak hanteren waarbij het opstellen en volgen van een maandelijks budget centraal staat. Allereerst is het essentieel om een gedetailleerd inzicht te krijgen in jouw inkomsten en uitgaven. Registreer bijvoorbeeld al je inkomstenbronnen (loon, toeslagen, etc) en bekijk vervolgens je vaste kosten, zoals huur, nutsvoorzieningen en verzekeringen, evenals je variabele kosten, zoals boodschappen en andere dagelijkse uitgaven. Neem bij het  opstellen van een maandelijks budget ook een reservering sparen en eventuele de aflossing van een lening mee. Wees hierbij realistisch over de aflossingsverplichting als een vaste kostenpost voor de duur van de lening.

Wat zijn de gevolgen als ik niet op tijd aflos?

Het tijdig aflossen van een lening is belangrijk om verschillende redenen:

 1. Rentevoordeel:
  Bij de meeste leningen betaal je rente over het openstaande bedrag. Door vroegtijdig af te lossen, verklein je het bedrag waarover rente wordt berekend, wat op de lange termijn tot aanzienlijke besparingen kan leiden.
 2. Financiële vrijheid:
  Het aflossen van een lening vermindert je schuldenlast en verhoogt je financiële vrijheid. Zonder maandelijkse aflossingsverplichtingen heb je meer flexibiliteit in je budget en kun je het geld voor andere doeleinden gebruiken.
 3. Verbetering van kredietwaardigheid:
  Het tijdig aflossen van leningen heeft over het algemeen een positief effect op je kredietwaardigheid. Dit kan belangrijk zijn als je in de toekomst van plan bent om bijvoorbeeld een huis te kopen of een andere lening af te sluiten.

Snel geld lenen?

Snel geld lenen, bijvoorbeeld via payday-leningen, saldodipje of andere vormen van kortlopende krediet, gaat gepaard met hoge rentetarieven en kosten. Mensen die zich snel in de schulden steken, lopen het risico vast te komen zitten in een cyclus van voortdurende (oplopende) schulden, omdat de hoge kosten moeilijk bij te benen zijn.

 • Betalingsproblemen:
  Het snel aangaan van leningen zonder grondige financiële planning kan leiden tot betalingsproblemen. Onverwachte omstandigheden, zoals verlies van baan, medische kosten of andere onvoorziene uitgaven, kunnen het moeilijk maken om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen.
 • Oplopende schulden:
  Snel geld lenen kan een negatieve spiraal van schulden veroorzaken, waarbij mensen voortdurend nieuwe leningen afsluiten om bestaande schulden af te lossen. Dit kan leiden tot een langdurige financiële last en kan moeilijk te doorbreken zijn.

Het is belangrijk om leningen verantwoord en doordacht aan te gaan. Voordat je een lening afsluit, is het raadzaam om je financiële situatie te evalueren, de voorwaarden van de lening zorgvuldig te lezen en ervoor te zorgen dat je in staat bent om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen. Het raadplegen van een financieel adviseur kan ook nuttig zijn bij het nemen van leningsbeslissingen.

Mag ik nog lenen als ik mijn lening niet op tijd aflos?

Als je moeite hebt om je lening op tijd af te betalen, kan dit van invloed zijn op je kredietwaardigheid en de mogelijkheid om in de toekomst nieuwe leningen af te sluiten. Het is belangrijk om op tijd aan je aflossingsverplichtingen te voldoen om negatieve gevolgen voor je kredietwaardigheid te voorkomen. Achterstand leidt namelijk tot een BKR registratie.

Wanneer je betalingsachterstanden op je lening oploopt tot een periode van meer dan 3 maanden achterstand in betalen, volgt er een negatieve codering op het BKR. Hier wordt centraal geregistreerd dat je meer dan 3 termijnen aan betaling hebt gemist. Wanneer dit het geval is, is het heel lastig zo niet meer mogelijk om een lening af te sluiten. Wanneer je betalingsproblemen ervaart is het van groot belang om direct in contact te treden met de geldverstrekker en hier te komen tot een regeling.

Vraag om hulp bij financiële problemen!

Het zoeken van hulp bij het ontstaan van betalingsproblemen is van groot belang om ernstigere financiële problemen te voorkomen. Bij betalingsproblemen met leningen kun je contact opnemen met verschillende instanties voor hulp:

 1. Geldverstrekker:
  Neem zo snel mogelijk contact op met je geldverstrekker. Veel geldverstrekkers zijn bereid om oplossingen te bespreken, zoals betalingsregelingen, tijdelijke betalingsuitstel of herfinancieringsmogelijkheden.
 2. Schuldhulpverleningsorganisaties (gemeente):
  Er zijn diverse schuldhulpverleningsorganisaties en stichtingen die gratis advies en ondersteuning bieden bij schuldenproblematiek. Zij kunnen helpen bij het opstellen van een realistisch afbetalingsplan.
 3. Gemeentelijke Kredietbank:
  In Nederland zijn er gemeentelijke kredietbanken die hulp bieden bij schuldenproblematiek. Zij kunnen bijvoorbeeld budgetbeheer en schuldsaneringstrajecten aanbieden.
 4. Consumentenorganisaties:
  Consumentenorganisaties kunnen ook informatie en advies bieden met betrekking tot financiële problemen en schuldbeheer.
 5. Juridisch Loket:
  Het Juridisch Loket kan juridisch advies geven met betrekking tot schuldenproblematiek en kan doorverwijzen naar geschikte instanties.

Onthoud dat het zoeken van hulp een teken van financiële verantwoordelijkheid is en dat er ondersteuning beschikbaar is om je te helpen bij het beheren van betalingsproblemen.

Wees niet bang om contact op te nemen met je kredietverstrekker

Betalingsproblemen bij een persoonlijke lening kunnen onverwacht optreden door veranderingen in financiële omstandigheden zoals baanverlies, medische kosten of andere onvoorziene uitgaven. Het is van groot belang om open en eerlijk te communiceren met de geldverstrekker zodra betalingsproblemen zich voordoen. Het proactief aangaan van een dialoog stelt je in staat om samen met de geldverstrekker naar oplossingen te zoeken.

Voor dat je contact legt, is het raadzaam om je financiële situatie zorgvuldig te bekijken en een duidelijk beeld te krijgen van je inkomsten, uitgaven en de beschikbare financiële middelen. Hierdoor ben je beter voorbereid om een realistische betalingsregeling voor te stellen. Wees bereid om relevante documentatie te verstrekken die je financiële situatie ondersteunt, zoals loonstroken of bewijs van inkomsten en uitgaven. Open communicatie en het proactief aanpakken van betalingsproblemen kunnen vaak leiden tot begripvolle regelingen met de geldverstrekker en helpen escalatie te voorkomen.

Wet schuldsanering natuurlijke persoon – wat houdt dit in?

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is een wettelijke regeling in Nederland die tot doel heeft om personen met problematische schulden een kans te geven op een schone lei. Of te wel om opnieuw te beginnen na het doorlopen van de regeling.

Wanneer je in aanmerking komt voor de WSNP, wordt er een schuldsaneringstraject ingezet waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld om je financiële situatie te beheren. Het traject duurt in principe drie jaar en gedurende deze periode worden je schulden geïnventariseerd en zoveel mogelijk afgelost.

Schuldeisers dienen zich te houden aan de afgesproken regeling en kunnen niet langer individueel invorderingsmaatregelen treffen. Als je gedurende het traject aan alle verplichtingen voldoet, kan de rechter aan het einde van de WSNP-periode een zogenaamde ‘schone lei’ verklaren, waarmee de resterende schulden worden kwijtgescholden. Niet iedereen komt automatisch in aanmerking voor de WSNP; het vereist onder andere dat er te goeder trouw is gehandeld ten aanzien van de ontstane schulden en dat er geen eerdere WSNP-trajecten zijn geweest. Het is aan te raden om (juridisch) advies in te winnen om te bepalen of je in aanmerking komt en om het proces correct te doorlopen.

Meer weten over het aflossen van een lening? Frisia helpt je verder!

Frisia Financieringen is een Nederlandse financiële instelling die gespecialiseerd is in het bemiddelen van leningen tussen consumenten en geldverstrekkers. Wij bieden verschillende soorten leningen aan particulieren, waaronder persoonlijke leningen en doorlopende kredieten. Frisia Financieringen opereert als een tussenpersoon en werkt samen met consumenten die op zoek zijn naar financiële ondersteuning voor uiteenlopende leendoelen, zoals het financieren van een auto, het doen van een verbouwing, of het oversluiten van bestaande schulden. Meet weten? Neem contact met ons op!

John Heijen

Directeur & Financieel expert lenen

Bronnen en expertise

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

 • Rijksoverheid (Wsnp)
 • Bureau Krediet Registratie (BKR)

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door John Heijen. John is een van de vennoten en financieel expert binnen Frisia Financieringen.