Frisia Financieringen
9.1
1019 mensen geven ons een 9.1
  • NVF
  • Contactgegevens

Wat doet de NVF?

Als professionele onafhankelijke branchevereniging behartigt de NVF de belangen van haar leden. Ook houdt zij haar leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen vanuit de overheid betreffende regelgeving en besluiten aangaande consumptief krediet. Daarnaast kan de NVF worden ingezet bij eventuele geschillen tussen u als klant en de betrokken kredietverstrekker.

Veilig geld lenen

U leent veilig geld bij een kredietverstrekker of -bemiddelaar die lid is van de NVF. Naast de verplichtingen vanuit de overheid, wat betreft kredietverstrekking, gelden bij de NVF aanvullende eisen.

  • Alle leden van de NVF hebben een gedragscode ondertekend waarin staat dat zij naar eer en geweten handelen, het belang van de consument voorop stellen en geen onjuiste of misleidende adviezen geven
  • Alle leden moeten beschikken over een vergunning vanuit de toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) beschikt.

Deze verplichte vergunning en de gedragscode zorgen ervoor dat alleen betrouwbare partijen kunnen toetreden tot de NVF.

Contactgegevens NVF

Voor meer informatie over de NVF verwijzen wij u graag naar de website www.nvf.nl.

Bezoekadres

Victorialaan 15, Gebouw C

5213 JG ‘s-Hertogenbosch

073- 7511790

Postadres

Postbus 3009

5203 DA ‘s-Hertogenbosch

www.nvf.nl
Offerte aanvragen