Frisia Financieringen
9.1
1019 mensen geven ons een 9.1

Leentermen

Bewindvoering

Bewindvoering is een juridische procedure waarbij een persoon of organisatie (de bewindvoerder) wordt aangesteld om de financiële zaken van een andere persoon te beheren. Dit gebeurt meestal wanneer de een consument niet in staat is om zijn of haar financiële zaken op een verantwoorde manier te beheren, bijvoorbeeld vanwege een psychische aandoening, een verstandelijke beperking of ouderdom.

De bewindvoerder is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële zaken van de bewindvoerde, zoals het innen van inkomsten, het betalen van rekeningen en het beheren van eventuele bezittingen. De bewindvoerder moet ook rekening houden met de wensen en belangen van de bewindvoerde en ervoor zorgen dat de bewindvoerde genoeg geld heeft om te kunnen leven.

Bewindvoering kan op verschillende manieren worden aangevraagd. Zo kan de bewindvoerde zelf een verzoek indienen, of kan dit worden gedaan door iemand anders die zich zorgen maakt over de financiële situatie van de bewindvoerde, zoals een familielid of een verzorgende. Het verzoek wordt behandeld door de rechter, die bepaalt of bewindvoering nodig is en, zo ja, wie de bewindvoerder zal zijn.

Bewindvoering kan tijdelijk of permanent zijn. In sommige gevallen kan de bewindvoering worden opgeheven als de bewindvoerde weer in staat is om zijn of haar financiële zaken op een verantwoorde manier te beheren. Lees meer over onze persoonlijke leningen.