Frisia Financieringen
9.0
996 mensen geven ons een 9.0

Leentermen

Bewaarplicht

Bewaarplicht is een verplichting om bepaalde documenten te bewaren en te laten zien aan de belastingdienst of andere instanties als daarom wordt gevraagd. De bewaarplicht geldt voor zowel particulieren als bedrijven en kan variëren afhankelijk van het soort documenten en de periode waarover ze betrekking hebben.

De bewaarplicht geldt bijvoorbeeld voor contracten van leningen, salarisstroken en bankafschriften. Deze documenten moeten worden bewaard voor een bepaalde periode, die meestal ligt tussen de vijf en zeven jaar. Deze periode kan echter langer of korter zijn afhankelijk van het soort documenten en de wettelijke verplichtingen waaraan ze voldoen.

Als je een verzoek krijgt om bepaalde documenten te laten zien, is het belangrijk om te weten welke documenten je moet bewaren en hoe lang je ze moet bewaren. Als je de bewaarplicht niet naleeft, kan dit leiden tot boetes of andere sancties. Als consument heb je altijd het recht om inzage te vragen en te krijgen in alle gegevens die een organisatie over jou verwerkt. Dit staat beschreven in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).