Let op! Geld lenen kost geld.
  • Geen afsluit- of advieskosten
  • Gratis offerte
  • Volledig online
  • +8200 tevreden klanten
Inloggen mijn Frisia

Nederlanders overschatten hun financiële kennis

20-02-2017

Als het op financiële kennis aankomt, achten Nederlanders zichzelf zeer bekwaam waardoor ze minder open staan voor professioneel advies. Dit is opmerkelijk, omdat het inschatten van financiële risico’s ons juist minder goed afgaat. Hier scoren wij zelfs onder het Europees gemiddelde.

Verzekeraar Allianz heeft opdracht gegeven om in tien West-Europese landen een onderzoek te doen naar de financiële geletterdheid van consumenten. Nederland scoort hier een vierde plaats, achter Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. De Belgen volgen ons op de vijfde plaats. De andere landen waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië.

Nederlanders staan minder open voor advies

Met onze financiële basiskennis zit het op zich wel snor, maar voor het inschatten van financiële risico’s scoren we toch wat lager dan het Europees gemiddelde. En dat terwijl de gemiddelde Nederlander van zichzelf vindt dat hij zeer bekwaam is op het gebied van financiële kennis. Sterker nog, Nederlanders schatten hun kennis in vergelijking met andere Europese landen het hoogste in.

Hierdoor staan Nederlanders minder open voor professioneel advies. De Fransen zijn zich er in vergelijking behoorlijk van bewust dat hun kennis op financieel gebied wat tekort schiet en geven aan professioneel advies erg nuttig te vinden.

Duidelijke kenniskloof tussen jong en oud

Personen boven de 35 beantwoorden financiële vraagstukken beter dan personen onder deze leeftijdsgrens. Hieruit wordt geconcludeerd dat de financiële kennis van personen toeneemt naarmate ze ouder worden. Dit is merkbaar in alle landen waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden, maar in het Verenigd Koninkrijk en Nederland is dit het meest zichtbaar. In deze landen scoren de personen onder 35 qua kennis bijzonder slecht ten opzichte van andere Europese collega’s in dezelfde leeftijdsgroep, terwijl de personen van boven de 50 juist een bovengemiddeld financieel kennisniveau hebben.

“Dit onderzoek laat zien dat financieel bewustzijn geen gegeven is. Het grote verschil in financiële kennis tussen jongeren en ouderen is en blijft een aandachtspunt,” stelt Henk Boeve, managing director Allianz Nederland Levensverzekering, in een bericht op de website van Allianz. Volgens hem willen jongeren graag zelf de regie houden waar het gaat om hun financiën. “Dat neemt niet weg dat het verstandig is om bij impactvolle financiële beslissingen onafhankelijk advies in te winnen”, aldus Boeve.

De mate waarin mensen voor financiële vraagstukken een oplossing kunnen vinden, hangt samen met de hoogte van financiële geletterdheid. Het onderzoek toont aan dat personen met goede kennis van financiële concepten en risico’s twee maal zoveel kans hebben om een betere financiële beslissing te nemen. Het aantal pensioenplanners onder financieel bekwame mensen ligt bijvoorbeeld hoger, ongeacht in welke leeftijdsgroep deze vallen.