• 10 jaar rentevast v.a. 3,9%
  • Vrijblijvende offerte
  • Online werkwijze
  • +5150 tevreden klanten
Inloggen mijn Frisia

Koopkracht gaat er nauwelijks op vooruit

26-01-2018

Traditiegetrouw heeft het Nibud haar jaarlijkse koopkrachtberekening voor het aankomende jaar gepubliceerd. Hierin wordt geconcludeerd dat de koopkracht van de meeste Nederlanders er nauwelijks op vooruit gaat in 2018.

Koopkracht

Volgens de dikke van Dale is koopkracht “het in staat zijn om te kopen: de koopkracht van de lonen. Dus: de waarde in verhouding tot de prijzen van de noodzakelijke artikelen”.

Hoewel de cao-lonen naar verwachting zullen stijgen, geldt voor de koopkracht een minimale vooruitgang, gemiddeld genomen niet meer dan 0,5 procent voor bijna iedereen. De aantrekkende economie heeft naast positieve gevolgen voor veel lonen, namelijk ook invloed op de prijzen van diensten en producten. Wanneer beiden ongeveer gelijk opgaan, is het effect op de koopkracht logischerwijs minimaal.

Het Nibud wil mensen er dan ook op wijzen dat, ook al geldt het algemene beeld dat het beter en beter gaat met onze economie, huishoudens hier in hun portemonnee nog weinig van zullen merken.

Welke groep gaat erop vooruit, erop achteruit en voor wie verandert er niets?

Gemiddeld is de hoogste koopkrachtstijging voor werkende stellen met kinderen. Dit komt niet alleen door de loonstijgingen, maar ook door de stijging van het kindgebonden budget. Voor werkenden in het algemeen die meer gaan verdienen in 2018 is ook een lichte vooruitgang zichtbaar.

Voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen daalt in 2018 de koopkracht, soms met meer dan 1 procent. Dit komt doordat het pensioen vrijwel niet stijgt. Ook werkenden die niet in salaris omhoog gaan, gaan er qua koopkracht iets op achteruit.

Voor bijstandsgerechtigden blijft de koopkracht over het algemeen gelijk.

Voorbeeldhuishoudens

De koopkrachteffecten zijn voor 100 verschillende voorbeeldhuishoudens berekend. In onderstaande afbeelding zie u 9 uitgewerkte berekeningen.

Het volledige artikel met koopkrachtberekenaar, achtergrondberekeningen van- en koopkrachtberekeningen voor de 100 voorbeeldhuishoudens waarop de conclusies gebaseerd zijn, kunt u terugvinden op de site van het Nibud, tevens de bron voor dit artikel.